Sizi Çocukluğunuza Götürecek Geleneksel Sokak Oyunları

Grup oyunları çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Bizi biz yapan değerlerimizden biridir. Bu güzel anıları tebessüm ile hatırlarız çoğu zaman. Yeteri kadar eğlenmiş, gülmüş,yorulmuş belki de düşmüşüzdür ne dersiniz?

Bu oyunlar modern çağımızda daha az rağbet görseler de, günümüzün çocuklarına da geleneksel Türk çocuk oyunlarını öğretmek, bu kültürün devamı için önemlidir. Ayrıca, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve gelişmeleri için dışarıda oynamaları ve yeteri kadar vakit geçirmeleri gereklidir. Bu yazıda o güzel günleri hatırlatacak bazı geleneksel oyunlarımız var.

1-KÖREBE

Oyuncular arasından bir ebe seçilir. Ebenin gözleri bağlanır. Ebe seslere göre ya da hislerine göre diğer arkadaşlarını ebelemeye çalışır. Oyun böyle devam eder.

2-İSTOP

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir kişi seçilir ve oyunculardan birinin ismini söyleyerek topu havaya atar. İsmi söylenen oyuncu eğer topu yere düşmeden yakalarsa o da başkasının adını söyleyerek topu hava atar. Top yere düşene kadar bu şekilde devam eder. Topu yere düşüren oyuncu topu yakalayana kadar herkes uzaklaşır, uzaklaşabildiği kadar uzaklaşır, Oyuncu istop diye bağırdığında herkes olduğu yerde durur. Ardından bir renk söyler ve o rengi bulup dokunamayan oyunculardan birini topla vurur.

3-ESKİ MİNDER

Çocuklar eski minder tekerlemesini söyleyerek halka şeklini alırlar; “eski minder” seçilen çocuğun etrafında dönerler.
Tekerleme bitince “eski minder”in istediği pozu alırlar; eski minder en beğendiği pozu seçer, o pozu veren çocuk eski minder olur.
Her oyuncunun değişik pozlar vermesi için öğretmen tarafından desteklenir. “Değişik ne olabilir?” sorusuyla yönlendirilebilir.
Bir süre oyuna farklı çocuklarla devam edildikten sonra yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.

TEKERLEME;

Eski minder, yüzünü göster
Göstermezsen bir poz ver
Güzellik mi, çirkinlik mi
Havuz başında heykellik mi, mankenlik mi
Hangisi?

4-SİMİT

Ebe seçilen bir çocuk kaldırıma çıkar diğer kişiler etrafında çok uzakta olmayacak şekilde toplanır. Sonra ebe simiiiiitttt diyerek kaldırımdan inip koşmaya başlar. Sesi kesilmeden birini yakalamaya çalışır eğer yakalarsa herkes o arkadaşın başına çöker. Olur da sesi kesilirse herkes ebenin başına çöker veya ebe kaldırıma çıkarsa dinlenir kimseye bir şey olmaz ve simiiiitttt diye baştan başlar ebe.

5-YAKAR TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

Yakar top oyunu en az 4 kişi ile oynanır.Oyuncular iki gruba ayrılır. Yazı tura ile hangi grubun önce ortaya geçeceği belirlenebilir. Diğer gruptan da iki top atıcı seçilir.Top atıcılar topla ortadaki oyuncuları vurmaya çalışır, ortadaki oyuncular da vurulmamaya çalışırlar. Bir vurucu topu attıktan sonra diğer vurucu da tekrar atar ve böyle devam eder.Ortadaki oyunculardan biri topu havada iken hiç yere değmeden tutabilirse bir can kazanır. Yani ekstra vurulma hakkı kazanır.Oyuncunun kaç canı varsa o kadar vurulma hakkı vardır.

6-BEZİRGAN BAŞI

Ebeler dışında kalan kişiler, ebelerin kollarının altından sıra sıra geçerler. Şarkı bittiği zaman ebe olan kişiler diğer oyuncuları kollarının arasında sıkıştırarak “bir sıçan, iki sıçan, üçüncüsü deliğe kaçan” derler ve yakaladıkları üçüncü kişiye gizli bir şekilde seçtikleri isimlerin ne olduğunu sorarlar. Üçüncü kişi seçtiği varlık adına göre o ebenin arkasına geçer. Oynayan bütün oyuncular ebelerin arkasına sıra olduğu zaman oynanan yerdeki alana bir çizgi çekilir. Ebeler arkalarındaki oyuncularla birlikte çizilen çizginin soluna ve sağına dizilirler. İki grup oluşmuş olur ve bu oyuncular birlerini çekmeye çalışır. Çizgiyi hangi grup geçerse o oyunu kaybeder.

Aç kapıyı bezirganbaşı, bezirganbaşı.

Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin?

Arkamdaki yadigar olsun, yadigar olsun.

7-ASPİRİN

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuklar tek sıra halinde otururlar. İçlerinden bir ebe olarak seçilir. Ve seçilen ebeden, içinden 0’dan 10’a kadar bir sayı tutması istenir. Diğer çocuklar ebenin içinden tuttuğu sayıyı öğrenmek için sırayla bir rakam söylerler. Eğer biri bilirse ebe aspirin deyip çocukları kovalar yakaladığı çocuk ebe olur ve oyun böyle devam eder.

8-MENDİL KAPMACA

Eşit sayıda oyuncudan oluşan iki takım arasında oynanır. Takımlar, aralarında belli bir mesafe vardır ve karşılıklı birer sıra halinde dizilir.İki sıranın ortasındaki alanın tam orta yerine bir çizgi çizilir ve oyunu yöneten bir hakem ya da kaptan seçilir.Bu hakem bu çizginin durarak mendili de elinde tutabilir.Hakem oyuncuların isimlerini karşılıklı olarak çağırır. Veya “3’ler çıksın” der ve her iki takımdan üçüncü oyuncular koşarak mendili kapıp kaçar.Mendili kapanı kovalayan öbür oyuncu onu yakalamaya çalışır.

9-KÖŞE KAPMACA

 

 

 

 

 

 

Köşe kapmaca oyununda köşeli yerlerde oyuncular bekler. Köşe sayısından bir kişi fazla olarak oynanan oyunda fazla olan bir kişi ebe olur. Oyuncular köşelerini değiştirdikçe ebe olan köşeyi kapmaya çalışır ve açıkta kalan oyuncu ebe olur. Oyun böylece devam eder. Köşe kapmaca oyunu en zevkli oyunlardan biridir. Köşe kapmaca oyunu oynarken hız ve dikkat oldukça önemlidir. Bu oyun ancak o zaman anlamlı hale gelir.

10-ELİM SENDE

Tekerleme ile bir ebe seçilir. Ebe belli olduğunda diğer oyuncular kaçmaya başlar, ebe seçilen oyuncu gözüne kestirdiği arkadaşını kovalamaya başlar, şayet yakalayabilirse eliyle dokunarak elim sende der ve yeni ebeyi belirlemiş olur. Oyun çocuklar yorulana kadar devam edebilir. Hangimiz canı sıkılınca yanımızdaki arkadaşımıza dokunarak elim sende diyerek bu oyunu başlatmadı ki?

Oyunları okuduktan sonra bir mutluluk sardı içimizi, kıpır kıpır olduk öyle değil mi? 🙂

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz